CATWALK 'Fashion Models of Japan'

09. Kioi Hurata

10. Hisako

11. Yuki Senba

12. Godai

13. Satsuki

14. Nanoko Hijiri

15. Yuka Ando

16. Mix books, Playboy